• RSS
  • Wersja tekstowa
08.10.2019 Artykuł archiwalny

I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”

Zapraszamy młodzież szkół rolniczych do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Konkurs, który objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, trwa od 2 września  do 31 października  2019 r.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w chwili zgłoszenia mają nie mniej niż 15 lat i nie mają ukończonych 24 lat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym:

  1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się
  2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko
  3. Zdefiniuj cele – stwórz program
  4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany
  5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy
  6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie
  7. Daj dobry przykład i motywuj innych

Szczegóły konkursu na: www.krus.gov.pl

Plakat Moja WizjaZero final do 31.10.2019.pdf
 

Regulamin Konkursu Wizja Zero02 09 2019.pdf
Aneks do regulaminu 25 092019.pdf
zal nr 1a Formularzzgloszeniowy Konkurs Wizja Zero Uczestnik pelnoletni 02 09 2019.pdf
zal nr 1b Formularzzgloszeniowy Konkurs Wizja Zero Uczestnik niepelnoletni 02 09 2019.pdf
zal nr 3 klauzula informacyjna osoby kt rej wizerunek jest w filmie zgoda Konkurs Wizja Zero 02 09 2019.pdf
zal nr 2 klauzula informacyjnaKonkurs WIzja Zero 02 09 2019.pdf
zal nr 4 umowa przeniesieniapraw majatkowych Konkurs Wizja Zero 02 09 2019.pdf
zal nr 5a zgoda nawykorzystanie wizerunku osoby na filmie Osoba pelnoletnia Konkurs WIzjaZero 02 09 2019.pdf
zal nr 5b zgoda nawykorzystanie wizerunku osoby na filmie Osoba niepelnoletnia Konkurs WizjaZero 02 09 2019.pdf

 

 

 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP