• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.12.2019 Artykuł archiwalny

Rozstrzygnięcie XXV edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie

W dniu 13 grudnia b.r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbył się finał XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu przy współpracy partnerów wchodzących w skład Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wypadkowej.

W skład Komisji Konkursowej weszli przedstawiciele: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

W półfinale konkursu udział wzięło 9 uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz 17 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych (wyłonionych w ramach 12 eliminacji na szczeblu powiatowym). Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu pisemnego z zakresu programowego: bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, świadczenia rentowe i emerytalne oraz zasiłki chorobowe przysługujące rolnikom, a także bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pożarowe. Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowano dziesięciu uczestników tj. 5 najlepszych uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych oraz 5 najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych. Ścisły finał przeprowadzono na zasadach teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Uczestnicy odpowiadali na pytania ukazujące się na ekranie. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymywali punkt, za złą tracili jedną z trzech przyznanych im szans. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosił 20 sek. Przeprowadzono trzy etapy gry. Wygrał ten gracz, który otrzymał największą liczbę punktów. Pozostali gracze zajęli kolejne miejsca według sumy otrzymanych punktów. Nagrody główne dla laureatów konkursu ufundował Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu oraz współorganizatorzy konkursu tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

I miejsce BERNARD MRÓZ
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
II miejsce DOMINIK PIENTKA
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Opolu
III miejsce MICHAŁ ANDERWALD
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Wyróżnienie Specjalne  MARCEL BENSZ
Zespół Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie

 

Dziękujemy dyrektorom szkół i nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu, a wszystkim uczestnikom za udział i wspaniałą rywalizację.GIP Przejdź do GIP