16.12.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM: „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”

Dnia 26 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do spraw oceny prac plastycznych nadesłanych przez szkoły podstawowe województwa opolskiego w ramach XXV edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie – Konkurs Plastyczny pod hasłem „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”.

W Konkursie Plastycznym wzięło udział 532 uczniów z 50 szkół województwa opolskiego. Uczestniczące w konkursie dzieci przydzielone zostały do dwóch grup wiekowych:

 • I kategoria wiekowa (szkoły podstawowe: klasy I-III) -  345 prac

 • II kategoria wiekowa (szkoły podstawowe: klasy IV-VI) – 187 prac

Nadesłane prace plastyczne dzieci były kolorowe i różnorodne. Uczniowie w sposób wyraźny zaakcentowali poważne niebezpieczeństwa związane m.in. z: obsługą maszyn rolniczych, hodowlą zwierząt, przewożeniem ludzi środkami transportu rolniczego, czy też dziecięcymi zabawami w miejscach niedozwolonych, np. przy pracach żniwnych.

W pracach komisji konkursowej wzięli udział organizatorzy konkursu tj. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, przy współpracy: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Opolu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Opolu, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego dla województwa opolskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Po przeprowadzeniu analizy prac, Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów nagród (miejsca od I do III) oraz przyznała wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych:

GRUPA I - klasy od I do III szkoły podstawowej

I miejsce  JOWITA DARMOGRAJ kl. II, Zespół Szkół w Prusinowicach

II miejsce  KAMILA LEŚ kl. I, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolonowskiem

III miejsce JAN KOZŁOWSKI kl. II, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1  w Strzelcach Opolskich

Wyróżnienie MAGDALENA ROBAK kl. II,  Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Wyróżnienie STANISŁAW BEDNARZ kl. III, Szkoła Podstawowa w Polkowskiem

 

GRUPA II - klas od IV do VI szkoły podstawowej

I miejsce KAMILA SIENDZIELORZ kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie

II miejsce MAGDALENA KORBAŃSKA kl. IV, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej

III miejsce ADRIANA CYRIS kl. VI, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie

Wyróżnienie PIOTR CEBULA kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich

Wyróżnienie MICHAŁ CIOMA kl. IV, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej

 

 

Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego odbyło się 13 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Nagrody główne ufundował Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu oraz współorganizatorzy konkursu tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Wszystkim uczestnikom, dyrektorom szkół, nauczycielom oraz rodzicom
dziękujemy za tak liczny udział w konkursie
oraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursowych.

 

 GIP Przejdź do GIP • banner121881
 • banner121882
 • banner121883
 • banner49903
 • banner121884
 • banner205930
 • banner186829
 • banner121885
 • banner121886
 • banner201680