• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.09.2021

Szkolenie dla pracodawców i przedsiębiorców wykonujących roboty budowlane „Budowa. STOP wypadkom!”

W ramach programu edukacyjno-informacyjnego w budownictwie: „Budowa. STOP wypadkom!”, zapraszamy do udziału w bezpłatnym i dobrowolnym szkoleniu przeznaczonym dla pracodawców i przedsiębiorców wykonujących roboty budowlane samodzielnie lub jako podwykonawcy na większych inwestycjach budowlanych. Pracodawca może upoważnić do udziału w szkoleniu swojego przedstawiciela.
 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie OIP w Opolu, przy  ul. Oleskiej 121 C
21 października 2021 r. o godz. 10.00 (czwartek).

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu, pod numerem telefonu: 77 47 00 916.

 

Celem działań jest dążenie do ograniczenia poziomu zagrożeń wypadkowych i zawodowych w budownictwie poprzez podniesienie poziomu świadomości i wiedzy pracodawców, przedsiębiorców, pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
 

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • sprawowanie skutecznego nadzoru nad pracownikami,
  • rolę planu BIOZ na budowie,
  • prawidłowe przygotowanie i praktyczne stosowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR),
  • rzetelność prowadzonych postępowań powypadkowych w celu właściwego ustalenia przyczyn wypadków przy pracy, których określenie jest szczególnie istotne dla skutecznej prewencji wypadkowej.
     

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatne materiały informacyjne, w tym Listę kontrolną z komentarzem, która jest doskonałym narzędziem samooceny oraz diagnostyki nieprawidłowości w przedsiębiorstwach.