• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

04.10.2021

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy na plakat kampanii skierowanej do branży budowlanej

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w konkursie na projekt graficzny plakatu kampanii skierowanej do odbiorców z branży budowlanej.
 

Baner
 

Konkurs ma na celu wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego wraz z hasłem, który będzie promował tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Projekt, którego autor zostanie laureatem nagrody głównej w konkursie, będzie wykorzystywany jako podstawa kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy, skierowanej do pracodawców i pracowników z branży budowlanej.

Do konkursu może przystąpić każda osoba pełnoletnia, zajmujące się zarówno amatorsko, jak i zawodowo grafiką, w szczególności: graficy, projektanci, artyści plastycy oraz osoby zajmujące się projektowaniem reklamowym.

Celem Kampanii społecznej, którą będzie promował zwycięski projekt, jest dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie wypadków przy pracy w budownictwie poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, popularyzacja i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane oraz promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.

Termin składania prac upływa 29 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu.docx

zalacznik nr 1 - zalozenia komunikacyjne kampanii.docx
zalacznik nr 2 - formularz zgloszeniowy.docx
zalacznik nr 3 - oswiadczenie.docx
zalacznik nr 4 - wzor umowy.doc
 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP