• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.11.2021

Podsumowanie programów prewencyjnych „Zdobądź dyplom PIP” / "Prewencja wypadkowa"

Dnia 26 listopada 2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się spotkanie z pracodawcami, którzy ukończyli program prewencyjny "Zdobądź Dyplom PIP"/ "Prewencja wypadkowa" i uzyskali pozytywny wynik konktroli sprawdzającej. 
 

Program prewencyjny "Zdobądź Dyplom PIP"
Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe oraz usługowe. Oparty jest na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

dyplom pip
 

Program prewencyjny "Prewencja wypadkowa"

Program prewencyjny służy redukcji zagrożeń wypadkowych w zakładach, w których odnotowano wypadki przy pracy. Do udziału w programie są zapraszani głównie pracodawcy prowadzący przedsiębiorstwa działające w branżach o podwyższonym wskaźniku wypadkowości oraz takie, w których w ostatnich latach miała miejsce zwiększona liczba wypadków przy pracy. Udział w programie jest dobrowolny i polega na przeprowadzeniu przez uczestników samokontroli pod kątem zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

p.wypad
prewenc
 

 GIP Przejdź do GIP