Podsumowanie roku 2021 na antenie Radia Opole

Pomimo trudności udało się zrealizować wiele zaplanowanych inicjatyw prewencyjno-promocyjnych, w tym szkoleń i spotkań informacyjno-edukacyjnych zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu przeprowadził łącznie 87 szkoleń oraz 28 konkursów. We wszystkich projektach uczestniczyło 471 pracodawców, 273 pracowników, 84 studentów oraz 1238 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
W zakresie działalności kontrolnej inspektorzy pracy przeprowadzili 1817 kontroli wydając 12533 środki prawne, w tym 5621 decyzji zmierzających do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.