Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie.

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.
 

Podczas spotkania omówiono działalność Wojewódzkiej Komisji w 2021 roku, wybrano nowy skład Prezydium oraz przyjęto kierunki działania Komisji na rok 2022. 

W posiedzeniu wzięli udział:

  1. Anna Kołodziej – p.o. Okręgowy Inspektor Pracy,
  2. Izabela Kik – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu,
  3. Piotr Ciona – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu,
  4. Tomasz Musielak - Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
  5. Klaudia Kluczniok – Dyrektor Biura Związku Śląskich Rolników,
  6. Wiesława Kostrzewa – Andros – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu,
  7. Justyna Galios – Wojewódzki Inspektorat Sanitarny dla Województwa Opolskiego,
  8. Józef Rzeźnik – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu,
  9. Katarzyna Mroszczak – Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.