Prelekcja dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie.

W ramach działań prewencyjno-promocyjnych pn. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadził w dniu 12.04.2022 r. prelekcję na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie.

20220412092218

Głównym celem podjętego działania było upowszechnianie wiedzy o bezpiecznych zachowaniach podczas przebywania w gospodarstwie rolnym oraz popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, który przeprowadził prelekcję pn. „Lekcje z ZUS".