• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

19.05.2022

Szkolenie dla pracodawców pn. „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Zdobądź Dyplom PIP”.

Dnia 18.05.2022 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu przeprowadzono szkolenie dla pracodawców pn. „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Zdobądź Dyplom PIP”. Szkolenie przeprowadził Pan Jarosław Wołczyk Inspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

oip 2

Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

  • wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy,
  • ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie i dokumentowanie warunków pracy,
  • podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy i bhp,
  • wypadki przy pracy.

oip

Pracodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymali materiały, przygotowane przez specjalistów Państwowej Inspekcji Pracy, m.in. „Listę kontrolną z komentarzem”, za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.

W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Opole: Pani Elżbieta Kaczorowska-Rams Zastępca Dyrektora ds. Dochodów oraz Pani Małgorzata Kręcisz Zastępca Naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek, które omówiły zasady wypełniania ZUS IWA.

zus2
zus


GIP Przejdź do GIP