• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.06.2022

Narada szkoleniowa z udziałem funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego dotycząca nadzoru rynku

slajd
 

 

W dniu 28.06.2022 r. w siedzibie OIP w Opolu odbyła się narada szkoleniowa z udziałem funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego na temat współpracy PIP i UCS w ramach kontroli dotyczących nadzoru rynku. Wykład poprowadził Artur Mazurek - p.o. Zastępca OIP ds. Nadzoru. Przedmiotem szkolenia były m.in. zagadnienia związane z obowiązującymi przepisami z zakresu systemu oceny zgodności i nadzoru rynku oraz wymiana doświadczeń na tej płaszczyźnie. Dodatkowo omówiono wykaz grup produktów podlegających oznakowaniu znakiem CE oraz system komunikacji wewnątrz Unii Europejskiej. Na zakończenie narady przedstawiono na wybranych przykładach najczęste niezgodności z zakresu przeprowadzonych kontroli. 


GIP Przejdź do GIP