• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

05.07.2022

Podpisanie porozumienia pomiędzy Opolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym a Okręgowym Inspektorem Pracy w Opolu.

Anna Kołodziej p.o. Okręgowy Inspektor Pracy oraz Anna Matejuk Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 05.07.2022 r. podpisały porozumienie o współdziałaniu Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa opolskiego. 

zdj1

W ramach podpisanego porozumienia współpraca realizowana będzie m.in. w zakresie ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy, zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy i ich zwalczania. 

zdj2
 


GIP Przejdź do GIP