• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.07.2022

BEZPIECZNE WAKACJE z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu.

W dniu 11.07.2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach AKCJI „BEZPIECZNE WAKACJE”. Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu odwiedzili dzieci przebywające na półkolonii w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębskiej Kuźni.

20220711100301
Głównym celem podjętego działania było upowszechnianie wiedzy o bezpiecznych zachowaniach podczas przebywania w gospodarstwie rolnym oraz popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

20220711102827
Zajęcia edukacyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu pn. „Bezpieczne wakacje".

20220711105143

20220711105253
Gra edukacyjna Państwowej Inspekcji Pracy.

Kolejne spotkania odbędą się m.in. w: Kędzierzynie-Koźlu, Dańcu, Białej Nyskiej, Komprachcicach, Łubnianach.


GIP Przejdź do GIP