• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.08.2022

Szkolenie dla pracodawców „Zdobądź dyplom PIP” /edycja 2022/.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu kontynuuje akcję prewencyjną pn. „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – zdobądź Dyplom PIP”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców (lub ich przedstawicieli), zatrudniających nie więcej niż 20 pracowników do udziału w bezpłatnym szkoleniu z udziałem inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

Tematyka szkolenia będzie obejmować m.in.:

  • wybrane zagadnienia prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy,
  • ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie i dokumentowanie warunków pracy,
  • podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy i bhp,
  • wypadki przy pracy – przeciwdziałanie i postępowanie powypadkowe.

Pracodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymają materiały przygotowane przez specjalistów Państwowej Inspekcji Pracy m.in. „Listę kontrolną z komentarzem”, za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, ocenić skalę zagrożeń oraz określić sposoby ich likwidacji.

Udział w szkoleniu to dla każdego pracodawcy szansa na lepsze przygotowanie się do kontroli PIP – przy fachowej pomocy inspektorów pracy.

Bezpłatne szkolenie odbędzie się w dniu
2 września 2022 r. w godz. 10:00-14:00
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, ul. Oleska 121 C
(sala konferencyjna na parterze)

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia pod numerami tel. 77 47 00 916, kom. 531 673 071 lub mailowo: kancelaria@opole.pip.gov.pl.

Zdobądź Dyplom PIP
*warunkiem otrzymania dyplomu jest udział w szkoleniu oraz pozytywnie zaliczony audyt.


GIP Przejdź do GIP