• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.09.2022

Konkurs plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka” – edycja 2022.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas od I do VI szkół podstawowych, do udziału w Konkursie plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka” – edycja 2022.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na arkuszu w formatach A3 lub A4, w dowolnej technice, na temat zagrożenia występującego w gospodarstwie wiejskim.

Ostateczny termin przesyłania prac plastycznych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu upływa 10 listopada 2022 r.

Dane kontaktowe: 
Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
ul. Oleska 121 C, 45-231 Opole.
tel: 77 47 00 916 -910 lub 531 673 071
 

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów Konkursu.

Regulamin Konkurs Plastyczny 2022.pdf
Zalacznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego.doc


GIP Przejdź do GIP