• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.10.2022

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

20 października 2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzono szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy dot. bezpieczeństwa eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia w miejscu pracy. 

20221020091149

Spotkanie otworzyli: Robert Kafarski Przewodniczący Klubu SIP NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego, Artur Mazurek p.o. Zastępca OIP ds. Nadzoru oraz Dawid Rusak Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak:

  • podstawy elektrotechniki,
  • skutki przepływu prądu,
  • napięcie bezpieczne i krokowe,
  • wypadki związane z porażeniem prądem elektrycznym,
  • statystyka wypadkowa, 
  • rola Społecznych Inspektorów Pracy.

20221020110732
 


GIP Przejdź do GIP