• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.11.2022

Kurs adaptacyjny dla obywateli Ukrainy w ramach projektu Centrum Integracji Cudzoziemców w Opolu

25 listopada 2022 r. w Pracowni Językowej Katarzyna Baranowska-Biskup, w ramach projektu Centrum Integracji Cudzoziemców w Opolu, Pan Mariusz Wysiński starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu uczestniczył w kursie adaptacyjnym dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym.

25.11.2022

Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu poprowadził w ramach tego kursu szkolenie z zakresu polskiego prawa pracy, legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi. 

25.11.2022 r.


GIP Przejdź do GIP