• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

05.12.2022

XXVIII edycja Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie

W dniu 02.12.2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzono Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie. Do konkursu przystąpiło 31 uczniów ze szkół podstawowych (klasy VII – VIII) oraz szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego.

bhp 2
Uczestników konkursu obowiązywał zakres programowy:

 • wiedza dotycząca zasad i przepisów bhp w zakresie wynikającym ze szkolnego programu nauczania bhp w przedmiotach zawodowych,
 • bezpieczeństwo pracy w rolnictwie,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ruchu drogowego,
 • zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, wydawnictwa KRUS (świadczenia rentowe i emerytalne, zasiłki chorobowe).
   

Laureatami Konkursu zostali:

I Miejsce:

Benedykt Mróz

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

bhp 7
 

II Miejsce:

Aleksander Steleblak

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie

bhp 6
 

III Miejsce:

Jakub Będkowski

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie

bhp 5
 

Wyróżnienie:

Mateusz Hajsz

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

bhp 4
 

W pracach Komisji Konkursowej uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie, w składzie:

 1. Anna Kołodziej – Przewodnicząca - p.o. Okręgowy Inspektor Pracy,
 2. Karolina Noga - Kuratorium Oświaty w Opolu,
 3. Joanna Skuratowicz - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu,
 4. Danuta Bajak - Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu,
 5. Paweł Porowski - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu,
 6. Dariusz Chodorowski - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Opolu,
 7. Bożena Sokołowska - Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
 8. Monika Bobkiewicz - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,
 9. Jolanta Reinert - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu,
 10. Agnieszka Zawadzka - Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
 11. Jarosław Wach - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu,
 12. Katarzyna Mroszczak – Sekretarz - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

bhp 8

Dziękujemy dyrektorom szkół i nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu, a wszystkim uczestnikom za udział i wspaniałą rywalizację.GIP Przejdź do GIP