• RSS
  • Wersja tekstowa
18.03.2016

Bezpiecznie, nawet na szczudłach…

Blisko 50 osób, szefów i pracowników małych oraz średnich firm budowlanych z całego województwa wzięło udział w szkoleniu w siedzibie OIP w Opolu w ramach realizacji programu „BUDOWA! Stop wypadkom”.

 

Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim do przypomnienia najważniejszych zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy w budownictwie. Zajęcia prowadzili specjaliści OIP w Opolu: nadinspektor Wiesław Balakarz oraz młodszy inspektor Edward Siwirski. Wśród poruszanych zagadnień szczególny nacisk położono na problematykę wypadkowości pracowników o stażu krótszym niż rok oraz kwestię rzetelnego przygotowania pracowników do pracy a także temat przygotowania dokumentów, czy to planu BIOZ czy też Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. Uczestnicy spotkania mieli również okazję uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania. Wśród nich pojawiła się m.in. kwestia nowości na rynku- szczudeł budowlanych. Jakie wymogi trzeba spełnić by można dopuścić do pracy na szczudłach? Paragraf 41 przepisów ogólnych bhp nakłada na pracodawcę obowiązek aby w procesach pracy wydawał instrukcje więc trzeba ją po prostu dla tychże szczudeł opracować. Najlepiej korzystając także ze wskazań od producenta. I co równie ważne uwzględnić to wszystko w ocenie ryzyka. Każda „nowinka” niesie za sobą nowe zagrożenia. Trzeba je zidentyfikować i pomyśleć o drodze do ich wyeliminowania….bo przecież… stawką jest życie i zdrowie pracowników- podkreślali szkolący. Wiele uwagi poświęcono również tematowi doboru środków ochrony indywidualnej. Jak zmusić ludzi by nosili hełmy ochronne?- pytali budowlańcy. Zmusić- poprzez prowadzenie faktycznego nadzoru nad robotami. Warto zainwestować w sprzęt. Odpowiednio dobrany hełm, na przykład z dwupunktowymi paskami, z pewnością nie będzie przeszkadzał w pracach.

Przy tej okazji trzeba również pamiętać, że w każdej problemowej kwestii można zgłosić się po poradę do Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Uczestnicy szkolenia dla budowlańców otrzymali także pakiety bezpłatnych materiałów z zakresu BHP, w tym Listę kontrolą z komentarzem, która jest doskonałym narzędziem do identyfikacji nieprawidłowości w firmach.

 


GIP Przejdź do GIP