Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie 18-24 maja 2015 r

Miniony tydzień przebiegał pod hasłem „Bezpieczeństwa w budownictwie”. To wspólna akcja sygnatariuszy Porozumienia dla Budownictwa, nad którą patronat objął Główny Inspektor Pracy. Podobnie jak w ubiegłym roku główny cel akcji to promowanie kultury bezpiecznej pracy nie tylko wśród pracowników ale i podwykonawców.

Z tej okazji 21 maja starszy inspektor Artur Margazyn z OIP spotkał się z załogą zatrudnioną przy budowie obwodnicy Nysy. To pracownicy konsorcjum  Mota-Engil Central Europe, sygnatariusza Porozumienia dla Budownictwa, oraz firm podwykonawczych.

W szkoleniu nt. Wybranych zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy na budowach, które odbyło się w Złotogłowicach, gdzie zorganizowana jest baza główna inwestycji udział wzięło ok. 30 osób, pracowników fizycznych, kadry technicznej a także osób współpracujących z inwestorami.

Starszy inspektor Artur Margazyn z OIP omówił najważniejsze zagrożenia występujące w budownictwie oraz sposoby przeciwdziałania im. Przypomniał jakie zabezpieczenia obowiązują podczas prac na wysokościach, na rusztowaniach czy pracach ziemnych. Omówił procedury prawne związane z organizacją placu budowy.

Budownictwo to wciąż branża gdzie dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy. Najważniejsze zagrożenia, wymieniane przez inspektorów, związane z robotami na wysokościach to m.in.: otwory w stropach i ścianach, szachty, szyby dźwigów, klatki schodowe czy dachy.

Z pracą na rusztowaniach natomiast wiąże się ryzyko upadku z wysokości podczas pracy a także utrata stateczności rusztowania.

Szereg zagrożeń niosą za sobą także prace ziemne. To między innymi przysypanie lub uderzenie gruntem, wpadnięcie do wykopu. Określone zagrożenia niesie za sobą również wykorzystywane ciężkiego sprzętu.

Dlatego tak ważne jest ciągłe przypominanie i utrwalanie wśród pracowników zasad bezpiecznej pracy na budowie.