26.05.2015

Wizyta na VII Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego

Zastępca OIP w Opolu d/s nadzoru Tomasz Krzemienowski 26 maja wziął udział w VII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Uczestniczącym w obradach przekazał szeroką informację dotyczącą pracy OIP w Opolu w minionym, 2014 roku a także odpowiadał na pytania radnych dotyczące m.in. kontroli podmiotów gospodarczych i zjawiska mobbingu.

W 2014 roku inspektorzy OIP w Opolu przeprowadzili łącznie 3190 kontroli, co daje liczbę około 3 tys. zakładów objętych kontrolami, czyli 8-10% działających w regonie podmiotów gospodarczych.  Średnio, co trzecia kontrola, miała miejsce w przedsiębiorstwie związanym z budownictwem. Następne w kolejności były firmy z branż: handel i naprawy oraz przetwórstwo przemysłowe.

Najwięcej kontroli dotyczyło legalności zatrudnienia. Na drugim miejscu w zestawieniu zbiorczym pojawiają się rekontrole, czyli wizyty sprawdzające, na trzeciej pozycji- kontrole będące efektem skarg napływających do OIP w Opolu. W minionym, 2014 roku, napłynęło ich do OIP w Opolu dokładnie 514. Najczęstszym problemem podnoszonym przez pracowników skarżących się do OIP w Opolu była wypłata wynagrodzeń.

Państwowa Inspekcja Pracy udziela nieodpłatnie porad w zakresie prawa pracy. Ich liczba od lat utrzymuje się na stałym i znacząco wysokim poziomie. Dość wspomnieć, że w ubiegłym roku prawnicy i inspektorzy opolskiego OIP udzielili w sumie blisko 50 tysięcy porad prawnych i technicznych. Średnio co trzecia z nich dotyczyła stosunku pracy. W dalszej kolejności: wynagrodzeń, następnie czasu pracy, urlopów, rodzicielstwa i warunków pracy.

Niepokojące informacje pojawiają się przy okazji analizy wielkości zaległości finansowych pracodawców wobec pracowników. W minionym 2014 roku suma zaległości sięgnęła 5,1 mln złotych. To  o ponad 400 tys. więcej niż w 2013 roku. Składają się na nią zaległości powstałe w 69 przedsiębiorstwach, na niekorzyść łącznie aż 6374 pracowników.

OIP udało się wyegzekwować w minionym 2014 roku na korzyść pracowników 1 milion złotych.

Efekty pracy inspektorów w terenie widać też przypatrując się danym dot. legalność zatrudnienia. W ciągu ostatniego roku po decyzjach inspektorów OIP w Opolu:

- 139 osób zostało legalnie zatrudnionych, dla porównania w 2013 r. - 124.

- 120 osób zgłoszono do ubezpieczenia społecznego. Dwa razy więcej niż w 2013 r.

- Wyegzekwowane kwoty na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy przekroczyły 264 tys. zł.

12 kontroli zakończyło się złożeniem wniosku do prokuratury.

Niestety liczba wypadków przy pracy w zakładach naszego regionu wzrosła. Jednak, co trzeba wyraźnie zaznaczyć, maleje liczba ofiar śmiertelnych. W 2014 roku w opolskich przedsiębiorstwach doszło do 72 wypadków przy pracy.

7 z nich były to wypadki śmiertelne.

Dodajmy, że blisko 350 razy inspektorzy decydowali o wstrzymaniu prac w kontrolowanej firmie z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa.

Obok działalności kontrolnej i doradczej OIP w Opolu prowadził w 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich liczne działania prewencyjne, stawiając sobie za cel ograniczenie liczby wypadków w pracy i kształtowanie kultury bezpieczeństwa.

To 9 kampanii szerokich a także konkursy, plenerowe spotkania z pracownikami, mieszkańcami wsi. Działania skierowane do odbiorców w każdym wieku, od przedszkolaków, przez uczniów, studentów, po pracowników i wreszcie szefów firm.

Przykładowe kampanie:

- Kampania informacyjno-prewencyjna „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”

- Program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”

- Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

- Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”

- Program prewencyjny dla Zakładów Usług Leśnych

Łącznie w programach prewencyjnych organizowanych przez OIP w Opolu w 2014 r. udział wzięło 4188 podmiotów. 

 

 GIP Przejdź do GIP  • banner121884
  • banner121882
  • banner121883
  • banner121881
  • banner49903
  • banner121886
  • banner186829
  • banner121885
  • banner201680
  • banner205930