03.06.2015

Trójpak- podsumowanie

W Grupie Azoty ZAK S.A. zakończyły się kontrole w ramach tzw. ”Trójpaku”, czyli wspólne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowej i Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. OIP w Opolu reprezentowała inspektor Małgorzata Mager. Kontrola, która zajęła blisko miesiąc, dotyczyła instalacji rozładunku i magazynowania propylenu na Wydziale Aldehydów. Jednym z celów „Trójpaku” jest doskonalenie systemu bezpieczeństwa technicznego oraz doskonalenie kontroli w ramach wspólnych działań organów kontrolujących. Grupa Azoty ZAK S.A corocznie dokonuje samokontroli na podstawie specjalnie stworzonych list kontrolnych w czterech obszarach : BHP, Ochrona Środowiska, Ppoż oraz obszar ogólnoprawny.GIP Przejdź do GIP  • banner121884
  • banner121882
  • banner121883
  • banner121881
  • banner49903
  • banner121886
  • banner186829
  • banner121885
  • banner201680
  • banner205930