25.06.2015

Prewencja wypadkowa

Ponad 20 pracowników służb BHP oraz szefów firm wzięło udział w szkoleniu w ramach programu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”. Szkolenie przeprowadził Inspektor Pracy OIP w Opolu Marcin Kury.

Uczestnicy spotkania zostali wytypowani na podstawie danych OIP i ZUS na temat liczby wypadków przy pracy. Dzięki udziałowi w programie mają szansę wprowadzić w swoich zakładach koniecznie zmiany, dostosowując je do wymogów prawa, a dzięki temu znacząco poprawić poziom bezpieczeństwa. Podczas szkolenia otrzymali pakiety informacji na temat zasad uczestnictwa w programie, w tym listę kontrolną zawierającą kilkadziesiąt pytań. Odpowiadając na nie będą teraz mieli czas na zdiagnozowanie problemów w swoich firmach i naprawienie ich.

Prowadzący szkolenie obok analizy listy kontrolnej omówił również temat wypadków przy pracy na Opolszczyźnie. Przypomniał zasady sporządzania dokumentacji wypadkowej (ze szczególnym  uwzględnieniem protokołu wypadkowego), omówił działania zespołów  wypadkowych. Przedstawił również program dofinansowania  przedsiębiorstw realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Uczestnikom szkolenia przypominamy, że termin złożenia kart przystąpienia do programu mija z dn. 31 lipca. Natomiast przekazane Państwu ankiety prosimy odesłać na adres OIP w Opolu do 31 sierpnia br.

 GIP Przejdź do GIP  • banner121884
  • banner121882
  • banner121883
  • banner121881
  • banner49903
  • banner121886
  • banner186829
  • banner121885
  • banner201680
  • banner205930