I edycja Konkursu „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”

Celem konkursu jest docenienie tych pracodawców, którzy kierują się zasadami równego traktowania pracowników bez względu na pochodzenie oraz wspierają ich integrację.

Organizatorem konkursu jest Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej we współpracy z m.in. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu oraz Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Patronem wydarzenia jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

Na przełomie marca i kwietnia 2021 przeprowadzono podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród.

Konkurs 2

Nadinspektor Pracy Dawid Rusak uczestniczył w obradach Komisji Konkursowej oraz brał czynny udział w przygotowaniu przedsięwzięcia.

Konkurs 1
 

Więcej informacji na stronie : 
Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom. Konkurs dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców i wspierających integrację | Nowa Trybuna Opolska (nto.pl)
https://weiz.po.opole.pl/index.php/konkurs.html