• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

19.05.2021

Konkurs „SŁUŻBA BHP – NAJLEPSZY DORADCA PRACODAWCY” 2021

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP w współpracy z Państwową Inspekcją Pracy zapraszają do wzięcia udziału w konkursie: „Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy”.

 

Celem konkursu jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp – zarówno zatrudnionych w zakładach pracy, jak również świadczących doradztwo bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy.

Do konkursu mogą przystąpić przedstawiciele służby bhp (pracownicy służby bhp zatrudnieni w zakładzie pracy i osoby realizujące zadania tej służby, jako specjaliści spoza zakładu pracy), którzy zostaną zgłoszeni przez:
• oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,
• organizację pracodawców, związek zawodowy, organizację społeczną działającą na rzecz ochrony pracy,
• pracowników służby bhp zatrudnionych w zakładzie pracy i osoby realizujące zadania tej służby, jako specjaliści spoza zakładu pracy

Konkurs przebiega w dwóch etapach - regionalnym oraz krajowym. 

Termin zgłaszania uczestników upływa dnia 30 czerwca 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz do udziału w konkursie. 

Zgłoszenie do konkursu obejmuje:
- kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) --> 
Zalacznik nr 1 Karta zgloszenia.docx
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu) --> Zalacznik nr 2 Oswiadczenie.docx
- opinię pracodawcy dotyczącą realizacji zadań przedstawiciela służby bhp w zakładzie pracy - opinia pisemna.

Regulamin konkursu Sluzba BHP najlepszy doradca pracodawcy 2021.pdfPobierz


GIP Przejdź do GIP