• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.11.2022

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

22 listopada 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Opolu. W obradach oprócz członków Zespołu uczestniczył Pan Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski oraz dyrektorzy powiatowych urzędów pracy działających na terenie województwa opolskiego.

woj.


Podczas posiedzenia Mariusz Wysiński Starszy Inspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu omówił wyniki kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu po wybuchu wojny w Ukrainie. Inspektor pracy przekazał informacje o stwierdzonych podczas kontroli najczęstszych nieprawidłowościach pojawiających się w powiadomieniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, działania prewencyjne podejmowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu oraz możliwe formy współpracy z powiatowymi urzędami pracy w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców.


GIP Przejdź do GIP