• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.09.2021

Losowanie hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. 
 

Celem działania jest promowanie wśród dzieci, bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Zgłoszenie do udziału w losowaniu polega na przesłaniu pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl :

a) Certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu z wpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka.

b) Wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia można wysyłać do dnia 31.10.2021 r.

Organizator przewidział dla 100 osób nagrody rzeczowe (hulajnogi). 

Plakatkursue-lerning2021

 

Więcej informacji na stronie KRUS https://www.krus.gov.pl/ 


GIP Przejdź do GIP