• RSS
 • Wersja tekstowa

Pod inspektorską lupą

 • UWAGA! Porady prawne

  porady

  Porady prawne osobiście w siedzibie OIP - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu pod numerem 77 47 00 900 (numer czynny w godz. 07:30-15:30).

 • Bez etatu

  panthermedia02629474

  Inspektor OIP w Opolu zakończył kontrolę w jednej z firm na terenie powiatu nyskiego. W zakładzie zajmującym się produkcją elementów dla branży kolejowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było zaledwie dwóch kierowników.

 • Wstrzymanie prac

  panthermedia00675628

  W pierwszym kwartale tego roku inspektorzy OIP w Opolu wydali łącznie 35 decyzji dotyczących wstrzymania prac ze względu na brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych – na wysokości.

 • Pod kołami koparki

  panthermedia02745484

  Inspektor Pracy OIP w Opolu zakończył kontrolę związaną z wypadkiem przy pracy, do którego doszło w powiecie oleskim.

 • Upadek z wysokości

  panthermedia01912299

  Inspektor OIP w Opolu zakończył kontrolę związaną z ustaleniem okoliczności i przyczyn śmiertelnego wypadku przy pracy do którego doszło w marcu br. w powiecie krapkowickim.

 • Kontrola i nakaz

  panthermedia02629474

  Okręgowy Inspektor Pracy na podstawie art. 11 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy wydał nakaz zaprzestania prowadzenia działalności określonego rodzaju w stosunku do jednej z firm z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

 • dyskryminacja?

  panthermedia01803719
 • pochwycić ciężar

  panthermedia02629474
 • wypadek na maszynie

  panthermedia02357491
 • Praca i wypłata

  panthermedia03042305

  Inspektor Pracy OIP w Opolu zakończył kontrolę w jednej z opolskich firm, będących w likwidacji. W trakcie kontroli stwierdził naruszenia dotyczące rozliczeń z pracownikami.

 • Praca za granicą

  panthermedia01841485

  Inspektor OIP w Opolu zakończył kontrolę w jednej z firm z powiatu krapkowickiego zajmujących się pośrednictwem pracy.

 • Praca w godzinach nadliczbowych

  panthermedia02772005

  Inspektor pracy OIP w Opolu zakończył kontrolę w jednej z firm na terenie powiatu brzeskiego. W toku kontroli inspektor ujawnił system stałej pracy w godzinach nadliczbowych względem pracowników produkcyjnych.

 • Wypadek w stadninie

  stadnina

  Inspektor pracy OIP w Opolu zakończył dochodzenie w sprawie wypadku ciężkiego do którego doszło na terenie jednej ze stadnin koni.

 • Nielegalne „zabawy”

  Inspektor Pracy OIP w Opolu zakończył kontrolę w objazdowym lunaparku, podczas stacjonowania w jednej z miejscowości w powiecie brzeskim.

 • Upadek z wysokości

  wypadek

  Inspektor Pracy OIP w Opolu zakończył kontrolę związaną ze śmiertelnym wypadkiem przy pracy na terenie jednego z zakładów w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim. Wypadkowi uległ pracownik firmy, która realizowała na terenie zakładu prace budowlane.

 • Niebezpiecznie na boisku

  panthermedia00055788

  Inspektor Pracy OIP w Opolu zakończył kontrolę w jednej ze szkół na terenie powiatu brzeskiego. Podczas kontroli inspektor sprawdził również stan bezpieczeństwa na zapleczu sportowym.

 • Bez składek

  panthermedia03042305

  Inspektor OIP w Opolu zakończył kontrole w jednej z firm z powiatu nyskiego. W toku kontroli ujawniono, że w firmie dochodziło do opóźnień w wypłatach wynagrodzeń pracownikom za poszczególne miesiące, pracodawca nie opłacał również regularnie składek na fundusz pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Po kontroli

  panthermedia02772005

  Inspekcja pracy zakończyła kontrolę w jednej z firm z terenu powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego. Kontrola dotyczyła zagadnień związanych z przestrzeganiem zakazu pracy w święta.

 • Dokumenty a zeznania

  panthermedia02772005

  Inspekcja Pracy zakończyła kontrolę w jednej z firm w powiecie głubczyckim. W przedsiębiorstwie dochodziło do nieprawidłowości w zakresie zatrudniania młodocianych oraz rozwiązywania stosunku pracy.

 • Narastające zaległości

  panthermedia01234729

  Inspekcja Pracy zakończyła kontrolę w jednej z firm budowlanych z powiatu oleskiego.

« 12
GIP Przejdź do GIP