Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 17 października 2023
1:10 minut

Dnia 17 października 2023 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego KULTURA BEZPIECZEŃSTWA za rok szkolny 2022/2023 oraz inauguracja nowej edycji programu.

Podziękowania dla szkół i uczelni za udział w programie edukacyjnym oraz świadectwa uczestnictwa dla nauczycieli zaangażowanych w realizację programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy wręczyła Pani Anna Kołodziej p.o. Okręgowy Inspektor Pracy.

Najważniejszymi przedsięwzięciami popularyzacyjnymi i promocyjnymi prowadzonymi przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w 2022 roku w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” była organizacja prelekcji i wykładów dla uczniów szkół podstawowych (klasy VIII), ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych. Głównym celem spotkań było propagowanie wśród uczniów / studentów niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy działań zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy: podstawy prawne nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenie za pracę, ochrona pracowników młodocianych, uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem.

DEKLARACJĘ UDZIAŁU w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”  w roku szkolnym 2023/ 2024 można składać:

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu