Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 13 września 2023
1:17 minut
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE.
Zgłaszanie kandydatów przez szkoły do 10 listopada 2023 r.

W ramach działania Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie w Opolu, zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXIX edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji zadań profilaktyki wypadkowej.

Uczestnikami konkursu mogą być wytypowani przez szkołę uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wytypowani uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Udział w konkursie wymaga zgłoszenia pisemnego przez szkołę wytypowanych reprezentantów - zgłoszenie bezpośrednio na adres e-mailowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu (kancelaria@opole.pip.gov.pl) do dnia 10 listopada 2023 r.

Uczestników konkursu obowiązuje zakres programowy:

  • wiedza dotycząca zasad i przepisów bhp w zakresie wynikającym ze szkolnego programu nauczania bhp w przedmiotach zawodowych,
  • bezpieczeństwo pracy w rolnictwie (różne dostępne opracowania),
  • wiedza z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ruchu drogowego,
  • zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, wydawnictwa KRUS (świadczenia rentowe i emerytalne, zasiłki chorobowe).

Konkurs odbędzie się dnia 1 grudnia 2023 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów.

Więcej informacji w regulaminie konkursu. 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu