Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 12 kwietnia 2024
1:16 minut

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie, działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.

Podczas spotkania w szczególności omówiono i podsumowano wszelkie inicjatywy podjęte przez członków Komisji w 2023 roku:

 1. Działania na rzecz oświaty pozaszkolnej,
 2. Działania na rzecz środowiska szkolnego, 
 3. Popularyzacja wiedzy i zagadnień bhp w rolnictwie,
 4. Wizytacje gospodarstw rolnych,
 5. Wypadki przy pracy w rolnictwie indywidualnym,
 6. Podsumowanie i wnioski.

W posiedzeniu wzięli udział:

 1. Katarzyna Dyba – Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu,
 2. Katarzyna Mroszczak – Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu,
 3. Bożena Dubas - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu, 
 4. Izabela Kik - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu,
 5. Genowefa Prorok - Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
 6. Bożena Sokołowska - Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
 7. Mariusz Nieckarz - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu,
 8. Joanna Wnuk - Kuratorium Oświaty w Opolu,
 9. Agnieszka Zawadzka - Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 
 10. Jacek Salata - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu,
 11. Monika Bobkiewicz - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu,
 12. Józef Rzeźnik - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu.

Członkowie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie ponownie powierzyli pełnienie funkcji przewodniczącej komisji Pani Annie Kołodziej pełniącej obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu. 

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu