• RSS
  • Wersja tekstowa
05.08.2019

Komunikaty dot. czynników szkodliwych

W związku z decyzją podjętą podczas 89 i 91 posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, publikujemy komunikaty Komisji w sprawie wartości dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdujących się w projektach dyrektyw w tej tematyce. Wartości te będą obligatoryjne przyjmowane we
wszystkich krajach UE.


Pobierz


GIP Przejdź do GIP