05.08.2019

Komunikaty dot. czynników szkodliwych

W związku z decyzją podjętą podczas 89 i 91 posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, publikujemy komunikaty Komisji w sprawie wartości dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdujących się w projektach dyrektyw w tej tematyce. Wartości te będą obligatoryjne przyjmowane we
wszystkich krajach UE.


Pobierz

Komunikaty Miedzyresortowej Komisji ds. Stezen Czynnikow Szkodliwych dla Zdrowia w Srodowisku Pracy.pdf 3,12 MB pobierz

GIP Przejdź do GIP  • banner121881
  • banner121883
  • banner121884
  • banner49903
  • banner121882
  • banner205930
  • banner186829
  • banner121885
  • banner121886
  • banner201680