• RSS
  • Wersja tekstowa
27.09.2019 Artykuł archiwalny

Konkursy ROLNICTWO 2019

1. Konkurs plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”,
2. XXV edycja Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

Ideą konkursów jest bezpieczeństwo dziecka w gospodarstwie rolnym oraz  popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji zadań profilaktyki wypadkowej.

Konkursy organizowane są w dwóch formach:

  • Konkurs plastyczny o tematyce BHP w rolnictwie, pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”, organizowany dla uczniów klas od I do VI szkół podstawowych województwa opolskiego.

Zadaniem Konkursowym jest w wykonaniem pracy plastycznej na arkuszu w formatach A3 lub A4, w dowolnej technice, na temat zagrożenia występującego w gospodarstwie wiejskim. Prace powinny być opisane (nazwisko i imię ucznia oraz prowadzącego nauczyciela, klasa, adres szkoły, telefon) wraz z załącznikiem nr 2 do regulaminu konkursów.

 

Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do dnia 15.11.2019 r. na adres:  Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
ul. Oleska 121 C, 45-231 Opole.

 

  • XXV edycja Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie organizowany dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: eliminacje powiatowe oraz finał wojewódzki. Eliminacje powiatowe odbędą się dnia 13.11.2019 r. w jedenastu  placówkach szkolnych na terenie całego województwa jednocześnie. W finale wojewódzkim konkursu zmierzą się uczniowie, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - na zgłoszenia, których czekamy do dnia 15.11.2019 r. Finałowa rozgrywka odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2019 r.  
     

UWAGA: Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursach jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub ucznia pełnoletniego zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika konkursu oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do regulaminu konkursów).

Wszystkich uczniów gorąco zachęcamy do udziału w Konkursach.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatorów.

 

                                                                          Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji  ds. BHP w Rolnictwie

 Okręgowy Inspektor Pracy

       Arkadiusz Kapuścik

Regulamin konkursu 2019.doc
oswiadczenie zalacznik nr 2 RODO.docx
DODATKOWE INFORMACJE dla uczniow i nauczycieli.doc
 

 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP