Konkursy ROLNICTWO 2019

1. Konkurs plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”,
2. XXV edycja Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

Ideą konkursów jest bezpieczeństwo dziecka w gospodarstwie rolnym oraz  popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji zadań profilaktyki wypadkowej.

Konkursy organizowane są w dwóch formach:

Zadaniem Konkursowym jest w wykonaniem pracy plastycznej na arkuszu w formatach A3 lub A4, w dowolnej technice, na temat zagrożenia występującego w gospodarstwie wiejskim. Prace powinny być opisane (nazwisko i imię ucznia oraz prowadzącego nauczyciela, klasa, adres szkoły, telefon) wraz z załącznikiem nr 2 do regulaminu konkursów.

 

Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do dnia 15.11.2019 r. na adres:  Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
ul. Oleska 121 C, 45-231 Opole.

 

UWAGA: Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursach jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub ucznia pełnoletniego zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika konkursu oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do regulaminu konkursów).

Wszystkich uczniów gorąco zachęcamy do udziału w Konkursach.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatorów.

 

                                                                          Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji  ds. BHP w Rolnictwie

 Okręgowy Inspektor Pracy

       Arkadiusz Kapuścik

Regulamin konkursu 2019.doc
oswiadczenie zalacznik nr 2 RODO.docx
DODATKOWE INFORMACJE dla uczniow i nauczycieli.doc