• RSS
  • Wersja tekstowa
04.12.2019 Artykuł archiwalny

Uroczysta GALA 2019

W Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu 19 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podjętych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w 2019 r. Podczas uroczystości nagrodzeni zostali laureaci konkursów: „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, „Buduj Bezpiecznie”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy ” oraz pracodawcy uczestniczący  w programach prewencyjnych Przestrzeganie Pracy w Małych Zakładach – „ DYPLOM PIP ” oraz „ PREWENCJA WYPADKOWA ”.

SAM9631
 

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 osób, w tym laureaci poszczególnych programów prewencyjnych. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu  reprezentowali: Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, Monika Krawczyk – Zastępca OIP d/s prawno-organizacyjnych oraz Tomasz Krzemienowski - Zastępca OIP d/s nadzoru.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele: asystenci Poseł na Sejm RP Violetty Porowskiej, Diecezji Opolskiej, Krajowej Administracji Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budownictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Izby Gospodarczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Inspekcji Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Wodociągów i Kanalizacji Opole, Opolskiej Loży Business Centre Club, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczego Hufca Pracy, Politechniki Opolskiej, Kuratorium Oświaty, Zespołu Placówek Oświatowych, Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Po powitaniu gości Okręgowy Inspektor Pracy odczytał list Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka skierowany do uczestników uroczystości, w którym podkreślił duże znaczenie działalności prewencyjno - promocyjnej PIP oraz złożył gratulacje laureatom.

SAM9618
 

W dalszej części asystent Poseł na Sejm RP Violetty Porowskiej odczytał list skierowany do Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu dziękujący za bardzo efektywną 4 letnią współpracę. Podziękowania skierowane były również do wszystkich zgromadzonych, którzy każdego dnia podejmują wysiłki na rzecz zapewnienia pracownikom godziwych i bezpiecznych warunków pracy oraz za działania edukacyjne mające na celu kształtowanie świadomości osób pracujących, a także za skuteczne interwencje, które przeciwdziałają nieuczciwym praktykom.

List gratulacyjny przekazała również Pani Iwona Zyman Dyrektor Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Opolu.

Podczas uroczystości nastąpiło również uroczyste wręczenie medali pamiątkowych z okazji 100 rocznicy istnienia Państwowej Inspekcji Pracy długoletnim pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu jako wyraz uznania i podziękowania za dotychczasową służbę na rzecz ochrony pracy.

SAM9741
 

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnili uczniowie klasy śpiewu Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu.

 GIP Przejdź do GIP