• RSS
  • Wersja tekstowa
31.07.2020

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

Zapraszamy młodzież szkół rolniczych do udziału w konkursie, w ramach kampanii wdrożenia Strategii Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce, pod Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztof Ardanowski.

Konkurs trwa od 30 czerwca do 20 października 2020 r.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w chwili zgłoszenia mają nie mniej niż 15 lat i nie mają ukończonych 24 lat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika Konkursu krótkiego filmu (od 30 sek. do 2 minut), który będzie nawiązywał do Siedmiu Złotych Zasad Wizji Zero oraz jej trzech filarów:  Bezpieczeństwa, Zdrowia i Dobrostanu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobrostan rolnika, także w kontekście zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terytorium Polski. Zasady te mają na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronach: www.bhpwrolnictwie.pl oraz  www.krus.gov.pl.
 

Plakat Vision Zero.pdf
Regulamin II konkursu filmowego 2020.pdf
Prezentacja 2020 MWZ KRUS.pdf

 Pobierz


GIP Przejdź do GIP