• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.06.2021

Szkolenie dla pracodawców DYPLOM PIP

Dnia 10.06.2021 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu przeprowadzono szkolenie dla mikroprzedsiębiorstw „Zdobądź dyplom PIP”. Szkolenie przeprowadził Pan Jarosław Wołczyk Inspektor Pracy OIP w Opolu.

20210610100245
 

Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

  • wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy

  • ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie i dokumentowanie warunków pracy

  • podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy i bhp

  • wypadki przy pracy

Pracodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymali materiały, przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. „Listę kontrolną z komentarzem”, za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.

20210610102525


GIP Przejdź do GIP