• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.06.2021

Szkolenie dla pracodawców PREWENCJA WYPADKOWA

Dnia 16.06.2021r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu przeprowadzono szkolenie dla pracodawców prowadzących przedsiębiorstwa działające w branżach o podwyższonym wskaźniku wypadkowości oraz takie, w których w ostatnich latach miała miejsce zwiększona liczba wypadków przy pracy. Szkolenie przeprowadzili Inspektorzy Pracy z OIP w Opolu.

20210616130310

Program prewencyjny służy redukcji zagrożeń wypadkowych w zakładach, w których odnotowano wypadki przy pracy.

Podczas szkolenia Inspektorzy Pracy przekazali wiedzę nt. programu :

  • jak korzystać z Listy kontrolnej z komentarzem,

  • jak przeprowadzić analizę wypadków przy pracy, które miały miejsce w Twojej firmie,

  • jak prawidłowo dokonać oceny ryzyka zawodowego,

  • jak skorzystać z ankiety specjalistycznej służącej do rejestracji i weryfikacji działań naprawczych przeprowadzonych w firmie.

20210616100927

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały informacyjno-szkoleniowe opracowane jako pomoc dla uczestników programu, które ułatwią identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości w firmie (m.in.Prewencja wypadkowa. Lista kontrolna z komentarzem, Publikację dotyczącą podstawowych zasad zapobiegania wypadkom przy pracy, Ankietę specjalistyczną).


GIP Przejdź do GIP