• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.09.2021

KONKURS PLASTYCZNY. Prace należy przesyłać do dnia 12.11.2021 r. na adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu ul. Oleska 121 C, 45-231 Opole

W ramach działania Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, zapraszam dzieci szkół podstawowych klas od I do VI, do udziału w  Konkursie plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka” – edycja 2021.
 

Zadaniem Konkursowym jest w wykonaniem pracy plastycznej na arkuszu w formatach A3 lub A4, w dowolnej technice, na temat zagrożenia występującego w gospodarstwie wiejskim. Prace powinny być opisane (nazwisko i imię ucznia oraz prowadzącego nauczyciela, klasa, adres szkoły, telefon) wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu.
Uwaga: Prace nie podpisane nie będą oceniane.

 

Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do dnia 12.11.2021 r. na adres: 
Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
ul. Oleska 121 C, 45-231 Opole.

 

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów Konkursu.
 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi do dnia 31.12.2021 r.


Pobierz


GIP Przejdź do GIP