• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

04.11.2021

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

„Kultura bezpieczeństwa” jest programem edukacyjnym realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów od 2006 roku.

Przeszło 40% wypadków ciężkich i śmiertelnych dotyka młodych i niedoświadczonych pracowników w pierwszym roku pracy. Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy odgrywa kształtowanie odpowiedzialności oraz nawyku bezpiecznego wykonywania pracy. Przynosi ono największe efekty, gdy rozpoczyna się je jak najwcześniej, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania edukacyjne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa także w środowisku dzieci i młodzieży.

T401 Deklaracja udzialu 2021.pdf
Informacja o realizacji programu.docx

 

Cele programu:

  • Podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  • Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów powyżej 15 roku życia oraz studentów (w szczególności kształcących się
    w zawodach branż podwyższonego ryzyka, np. w budownictwie) oraz studentów
    (w szczególności kształcących się w zawodach branż podwyższonego ryzyka,
    np. w budownictwie).
  • Popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.

 

Bezpłatne materiały edukacyjne:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P620069861340186351825&html_tresc_root_id=16178&html_tresc_id=21024&html_klucz=10054&html_klucz_spis=

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228117/prawo%20pracy%20pierwsze%20kroki.pdf 

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Pracy:

https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/program-edukacyjny-kultura-bezpieczenstwa-/118392,kultura-bezpieczenstwa.html 

KultBezp logo
 


GIP Przejdź do GIP