• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.11.2021

WYKŁAD OTWARTY dla studentów Uniwersytetu Opolskiego

Dnia 18 listopada 2021 roku w Auli Błękitnej Collegium Maius przeprowadzono wykład otwarty dla studentów Uniwersytetu Opolskiego.

Wykład przeprowadziła Pani Anna Wacławik Młodszy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. 

20211118130357

Tematyka wykładu: Prawo pracy – pierwsze kroki na rynku pracy

  • Nawiązanie stosunku pracy
  • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
  • Wynagrodzenie, czas pracy, urlopy
  • Rozwiązanie stosunku pracy
  • Mobbing – aspekt psychologiczny i prawny

20211118130657


20211118130616
Organizator:
UNIWERSYTECKIE CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Współpraca:
WYDZIAŁ EKONOMICZNY, UNIWERSYTET OPOLSKI
SAMORZĄD STUDENCKI UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO


GIP Przejdź do GIP