• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.11.2021

Konferencja OSPSBHP, PIP, ZUS "Wypadki przy pracy - błędy popełniane przy ustalaniu okoliczności i przyczyn zdarzeń wypadkowych".

W dniu 24 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej Okregowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem spotkania było omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także przekazanie przedstwicielom pracodawców informacji o najczęściej popełnianych błędach w trakcie prowadzonych postępowań wypadkowych.   

 

Tematyka spotkania m.in. obejmowała:

1. " Postępowanie powypadkowe w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy. Najczęściej popełniane błędy".
      Prowadzący - Dawid Rusak Nadinspektor Pracy OIP w Opolu.

2. " Wypadki przy pracy - świadczenia rzeczowe".
       Prowadzący - przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu. 

 

Dodatkowo przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu przeprowadził warsztaty pn."Dokumentacja powypadkowa - najczęstsze błędy".

Podczas spotkania ustalano, że w I kwartale 2022 roku przeprowadzone zostanie seminarium oraz 2-dniowe warsztaty w przedmiotowym zakresie. 

Spotkanie zostało zorganizowane z zachowaniem reźimu sanitarnego, w tym z wykorzystaniem lampy biobójczej o wysokiej wydajności.  


 


GIP Przejdź do GIP