• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.06.2022

ETAP WOJEWÓDZKI XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne ZAKOŃCZONY!

Za nami drugi dzień obrad Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

W dniach 30.05.2022 r. oraz 01.06.2022 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu wzięli udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Konkursowej XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - województwo opolskie.


Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

1

Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorami: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

2

Komisja Konkursowa oceniała zgłoszone gospodarstwa biorąc pod szczególną uwagę: organizację obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, sposoby przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych, estetykę gospodarstwa oraz zastosowanie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i technicznych wpływających na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Do etapu wojewódzkiego Konkursu zakwalifikowano 5 gospodarstw, w których odnotowano najmniejszą ilość zagrożeń bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym, podczas wizytacji komisji powiatowych.

3

4

Podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpni dnia 20.06.2022 r., podczas uroczystej gali. 


GIP Przejdź do GIP