• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

10.06.2022

Wykład z nadzoru rynku dla studentów Politechniki Opolskiej

 

Dnia 9 czerwca br. Pan Artur Mazurek p.o. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru wygłosił wykład dla studentów III roku kierunku ZIP na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Prelekcja dotyczyła roli organów kontrolnych w zakresie nadzoru rynku, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń. Było to ostatnie szkolenie w ramach bieżącej edycji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”.

Wykład składał się z trzech części: teoretycznej, praktycznej opartej o materiały filmowe oraz podsumowania z możliwością zadawania pytań.

Uczestników wykładu zapoznano m.in. z funkcjonowaniem systemu Rapex, obowiązkami producentów i importerów w zakresie oceny zgodności oraz obowiązującymi przepisami. W ramach części praktycznej omówiono przykłady kontroli z przedmiotowego zakresu, w tym przeanalizowano okoliczności i przyczyny wybranych wypadków przy pracy.

Dużą aktywnością i zainteresowaniem ze strony uczestników wykładu cieszył się panel dyskusyjny kończący szkolenie.

Studenci w ramach uzupełnienia wiedzy otrzymali materiały dydaktyczne w formie wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy.

Organizatorem wydarzenia byli pracownicy Politechniki Opolskiej: dr inż. Dominika Biniarz i dr inż. Regina Mazurek.

20220609110821

20220609093303
 


GIP Przejdź do GIP