• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.06.2022

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, III Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę oraz XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

W dniu 20 czerwca 2022 r. odbyła się uroczysta gala podsumowująca etap wojewódzki konkursów organizowanych przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu:

 • XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”,
 • III Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”,
 • XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

W uroczystości uczestniczyli i wręczali laureatom nagrody Anna Kołodziej p.o. Okręgowy Inspektor Pracy oraz Lesław Smertyha p.o. Nadinspektor Pracy. 

zdj. 1

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi: przedstawiciele władz województwa opolskiego, przedstawiciele instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, laureaci konkursów oraz lokalne media. 
 

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.  

Celem Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” było:

a) promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,

b) popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Konkurs przebiegał pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast współorganizatorami: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. 

20220620125832


III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Konkurs przeprowadzono w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu było promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Konkurs przebiegał pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu rymowanki popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.


XIX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Celem Konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Konkurs przebiegał pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast współorganizatorami: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Przy ocenie gospodarstw rolnych brane były pod uwagę przede wszystkim:

 • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
 • sposoby przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
 • estetyka gospodarstwa oraz zastosowanie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i technicznych wpływających na bezpieczeństwo osób pracujących
  i przebywających w gospodarstwie rolnym.

20220620124811
20220620131218

Wszystkim laureatom serdecznie GRATULUJEMY!

        GIP Przejdź do GIP