• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

19.07.2022

Konferencja 13.09.2022

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu wraz z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej organizuje konferencję z zakresu bezpieczeństwa pracy w budownictwie pod hasłem: „BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE – GRAWITACJI NIE OSZUKASZ”. Konferencja, która odbędzie się 13 września 2022 r. jest częścią prewencyjnego programu Państwowej Inspekcji Pracy realizowanego w całym kraju w ramach trzyletniej strategii pod nazwą „Budowa. STOP wypadkom!” Inicjatywa poświęcona bezpieczeństwu pracy na budowach, ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonywanych na wysokości, jest skierowana przede wszystkim do firm branży budowlanej.

Konferencja odbędzie się w Auli „Łącznik” Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu i składać się będzie z czterech modułów tematycznych:

-    prewencyjnego, przygotowanego przez pracowników PIP, gdzie m. in. przedstawione zostaną założenia trzyletniej kampanii budowlanej oraz zagadnienia związane z wpadkowością w budownictwie na terenie Opolszczyzny,

-    wykładowego, w którym przedstawiciele Politechniki Opolskiej, wyjaśnią m. in. czy rusztowanie zawsze jest rusztowaniem oraz dokonają analizy nośności rusztowań użytkowanych w Polsce,

-    wykładowego, przygotowanego przez firmy budowlane będące patronem wspierającym, w którym przedstawione zostaną praktyczne zagadnienia związane z kształtowaniem kultury i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy przy pracach na wysokości oraz stosowaniem środków ochronnych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości,

-    praktycznego, w którym przedstawiony zostanie bardzo ciekawy i unikatowy pokaz praktycznych aspektów związanych z pracą na rusztowaniach.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia można dokonać przez formularz rejestracyjny, telefonicznie pod numerem tel. 77 4700916, 77 4700930, pocztą elektroniczną na adres: promocja@opole.pip.gov.pl.
Ze względów organizacyjnych zgłoszenia przyjmowane są do dnia – 31 sierpnia 2022 r. O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

BUDOWA. STOP WYPADKOM 1nawww
 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP