• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.08.2022

Szkolenie dla pracowników Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

W dniu 29.08.2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się szkolenie dla pracowników Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy pt. "Zatrudnianie młodocianych i dzieci w polskim systemie prawa pracy". Szkolenie przeprowadził Pan Mirosław Marszałek młodszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

20220829102451

Program szkolenia obejmował m.in.:

- podstawy prawne ochrony pracy młodocianych,
- definicja i zatrudnianie pracownika młodocianego,
- formy przygotowania zawodowego i dokształcanie młodocianych,
- wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych,
- zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych,
- zatrudnienie młodocianych w celu wykonywania prac lekkich,
- szczególna ochrona zdrowia młodocianych – badania lekarskie, czas pracy, prace wzbronione,
- urlopy wypoczynkowe młodocianych,
- praca dzieci,
- działalność kontrolna i nadzorcza organów Państwowej Inspekcji Pracy,
- działalność prewencyjno – promocyjna organów Państwowej Inspekcji Pracy.
 

20220829102833


GIP Przejdź do GIP