• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.08.2022

Podpisanie porozumienia pomiędzy Opolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu.

Anna Kołodziej p.o. Okręgowy Inspektor Pracy oraz Justyna Soppa Komendant Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w dniu 29.08.2022 r. podpisały porozumienie o współdziałaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu i Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa opolskiego.

zdj. 7

Zakres współdziałania obejmować będzie przedsięwzięcia służące ochronie pracy młodzieży oraz jej zdrowia przed zagrożeniami mającymi źródło w miejscu pracy, a także edukację i wdrażanie bezpiecznych metod pracy. 

zdj. 5
 GIP Przejdź do GIP