• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.09.2022

XXVIII edycja Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

Zapraszamy do udziału w XXVIII edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

Uczestnikami konkursu mogą być wytypowani przez szkołę uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wytypowani uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 

Zgłaszanie kandydatów przez szkoły do 10 listopada 2022 r.
na adres e - mailowy: kancelaria@opole.pip.gov.pl 

(wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem nr 1 do regulaminu Konkursu).
 

Uczestników konkursu obowiązuje zakres programowy:

  • wiedza dotycząca zasad i przepisów bhp w zakresie wynikającym ze szkolnego programu nauczania bhp w przedmiotach zawodowych,
  • bezpieczeństwo pracy w rolnictwie (różne dostępne opracowania),
  • wiedza z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ruchu drogowego,
  • zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, wydawnictwa KRUS (świadczenia rentowe i emerytalne, zasiłki chorobowe).
     

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów Konkursu.
 

Regulamin Konkurs Wiedzy 2022.pdf
Zalacznik nr 1 do regulaminu Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie.doc


Pobierz


GIP Przejdź do GIP