• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.09.2022

Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów zakładów rzemieślniczych "BEZPIECZNIE OD STARTU".

28 września  2022 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu przeprowadzono XX jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów zakładów rzemieślniczych "BEZPIECZNIE OD STARTU".

20220928100230

Organizatorem etapu regionalnego była Izba Rzemieślnicza w Opolu przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres dotyczy: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.


20220928112126   20220928112140   20220928112022

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, a laureaci 6 pierwszych miejsc nagrody rzeczowe.

20220928112410

Laureaci 2 pierwszych miejsc będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Opolu na etapie ogólnokrajowym 20 października w Warszawie.


GIP Przejdź do GIP